Co warto wiedzieć o jachtach i statkach żaglowych?

Podczas regat można zobaczyć wiele z różnym typów jednostek żaglowych. Niektóre z nich określamy mianem żaglowców, statków żaglowych, a inne nazywa się jachtami lub żaglówkami. Nazywamy je automatycznie, nie zastanawiając się dlaczego tak właśnie o nich mówimy. Poniżej spróbujemy wyjaśnić tę kwestię.

Pojęcia żaglowiec używamy mówiąc o dużych jednostkach pływających, których napęd główny stanowią żagle. Kiedy zobaczymy wysokie, tradycyjne maszty, siatkę takielunkui, bukszprytii, często galioniii, to będzie właśnie ONA. (Anglicy o żaglowcach mówią jak o kobietach, dlatego też użyłem formy ONA). Obecnie wykorzystuje się je do różnych celów, mamy żaglowce wojskowe (np. Quautemoc, ORP Iskra), szkolące kadetów. Są też żaglowce szkół morskich (np. Dar Młodzieży), na których odbywają swoje praktyki studenci, którzy w przyszłości będą stanowili kadrę na statkach handlowych. Żaglowce służą również do szkolenia młodzieży i dorosłych, którzy chcą przyjrzeć się z bliska, jak wygląda praca na morzu (np. Pogoria, Fryderyk Chopin). Wreszcie te, które „wożą” pasażerów, czyli żaglowce pasażerskie (np. Royal Clipper).

O jachtach mówimy, kiedy mamy do czynienia z jednostkami dużo mniejszymi, czyli do około 20-czasami 30 metrowymi. Mają one nowocześniejsze kształty oraz ożaglowanie. Służą głównie do celów turystycznych, regatowych i szkoleniowych. Jeżeli spotkamy małą jednostkę żaglową np. typu Optymistiv, Omegav to możemy nazwać ją żaglówką i będzie to określenie potoczne. Wytrawni żeglarze, szanujący tradycję, będą używali słowa JACHT. W polskiej nomenklaturze spotykamy podział na statki i jachty. Pierwsze z nich przewożą towary i ludzi czyli są wykorzystywane do celów zarobkowych. Jachty natomiast służą do uprawiania turystyki, sportu i rekreacji. O tym, czy będziemy mieli do czynienia ze statkiem żaglowym czy też jachtem żaglowym, będzie decydował sposób zarejestrowania jednostki, co będzie również rzutowało na rodzaj uprawnień kapitana i załogi.